Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom XLVIII (2004)

Dedykowany Prof. Zbigniewowi Ogonowskiemu (80 urodziny)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Wojciech Tygielski (Warszawa), Razem czy z osobna? Procesy integracji włoskich
imigrantów w Rzeczypospolitej szlacheckiej
Juliusz Domański (Warszawa), Der Sokrates der Humanisten
Jan Ślaski (Padwa), Marian Leżeński — padewczyk zapomniany
Jorg Schulte (Hamburg), Tradycja platońska w Foricoeniach i Fraszkach Jana Kochanowskiego
Ralf Brüer (Heidelberg), Antiparacelsismus und radikale Reformation. Ernst Soner (1573-1612)
und Sozinianismus in Altdorf
Margarita Korzo (Moskwa), Polski przekład katechizmu Jakuba Ledesmy TJ i jego wpływ
na tradycję unicką w XVII w.
Jacek Wijaczka (Toruń), Proces o czary w Młotkowie w 1692 roku. Przyczynek do polowania
na czarownice w Rzeczypospolitej w XVII wieku
Kamila Szymańska (Leszno), Teatr luterańskiej szkoły miejskiej w Lesznie w XVII i XVIII wieku
 
MATERIAŁY

Krzysztof R. Prokop (Kraków-Gliwice), Zapiski historyczne dotyczące biskupa Franciszka Krasińskiego
i współczesnych mu wydarzeń historycznych w Polsce w tomie Acta Episcopalia z okresu jego
rządów pasterskich w diecezji krakowskiej (1572-1577)
Henryk Litwin (Warszawa), Struktura wyznaniowa szlachty kijowskiej 1569-1648
Marceli Kosman (Poznań), Ile lat liczy Alma Mater Posnaniensis?
 
PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

Hieronim Moskorzowski, Oratio, qua continetur brevis calumniarum depulsio...
opracowanie i przekład Ida Radziejowska (Warszawa)
 

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

Marceli Kosman (Poznań), Klasycy jezuickiej historiografii
Łzy i śmiech w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej
i M. Hanusiewicz (Janusz Tazbir, Warszawa)
Tomasz Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich
od połowy XVI do końca XVIII wieku (Andrzej Wyczański, Warszawa)
Jan Łaski, Listy trzy wielce czytania godne o dobrym i sprawiedliwym urządzeniu Kościołów,
z języka łacińskiego przeł. T. Płóciennik (Janusz Małłek, Toruń)
Biblia brzeska (Janusz T. Maciuszko, Warszawa)
Eamon Duffy, The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion
in an English Village (Piotr Guzowski, Białystok)
Christoph Augustynowicz, Die Kandidaten und Interessen des Hauses Habsburg
in Polen-Litauen wahrend des zweiten Interregnum 1574-1576 (Barbara Woźniak, Kraków)
Andreas Dudithius, Epistulae, pars VI: 1577-1580, edidit N. Szymański, commentariis instruxerunt
L. Szczucki et N. Szymański (Jaroslav Pánek, Praga)
Claudio Madonia, La compagna di Gesù e la riconquista cattolica dell'Europa orientale
(Adam Manikowski, Warszawa)
Stanisław Cieślak, Marcin Laterna (1552-1598) działacz kontrreformacyjny
(Janusz Tazbir, Warszawa)
Petra Pechałek, Scharfrichter und Wasenmeister in der Landgrafschaft Hessen-Kassel
in der Fruhen Neuzeit (Jacek Wijaczka, Toruń)
Verena Perlhefter, Die Gestalt des „Hexenjagers” des 17. Jahrhunderts
und sein gesellschaftliches und politisches Umfeld. Adam Lebald von Lebenwaldt Matthew Hopkins
und Cotton Macher (Jacek Wijaczka, Toruń)
Serhii Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine
(Mariusz R. Drozdowski, Warszawa)
Jacek Witold Wołoszyn, Problematyka wyznaniowa w praktyce parlamentarnej
Rzeczypospolitej w latach 1648-1696 (Janusz Tazbir, Warszawa)
Johann Amos Comenius, Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen.
Iteratus ad Baronem Wolzogenium Sermo, ubersetzt v. Otto Schonberger,
mit einem Kommentar und einer Einfuhrung in die antisozinianische
Kontroverse des Comenius, hrsg v. Erwin Schadel (Marta Bečková , Praga)
Andrea Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze
o „Żywotach Świętych” (Adam Karpiński, Warszawa)
Jadwiga Miszalska, „Kolloander wierny” i „Piękna Diana”.
Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku
i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu
(Marta Wojtkowska, Warszawa)
 
WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Czesław Hernas (1928-2003) (Ludwika Ślęk, Wrocław)
Jerzy Dobrzycki (1927-2004) (Tadeusz Bieńkowski, Warszawa)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności