Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LI (2007)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Anna Kalinowska (Warszawa), Misja Andrzeja Reya w Anglii w 1637 roku
 • Małgorzata Grzegorzewska (Warszawa), „What I will is Fate”: O przeznaczeniu i wolnej woli w Raju utraconym Johna Miltona
 • Agnieszka Gajewska (Warszawa), Bywać w teatrach londyńskich w czasach Restauracji
 • Joanna Moczyńska (Warszawa), Ikonoklastyczne podstawy O postępie i rozkwicie nauk boskich i ludzkich Francisa Bacona
 • Paweł Rutkowski (Warszawa), „Szkodliwe, jadowite, żarłoczne...”: zwierzęta jako zagrożenie w XVI– i XVII–wiecznej Anglii. Wybrane przykłady
 • Danilo Facca (Warszawa), Franz Tidike i kultura renesansowego neoplatonizmu
 • Kazimierz Bem (Amsterdam), „Boża sadzonka przesadzona” — Holenderski Kościół Reformowany w holenderskich koloniach w Afryce i Amerykach w XVII wieku
 • Igor Bortnik (Mińsk), Problem tolerancji w prawosławnej myśli teologicznej i społeczno–politycznej w Rzeczpospolitej drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku
 • Margarita Korzo (Moskwa), W sprawie jednego z XVI–wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej
 • Jacek Wijaczka (Toruń), Postępowanie sądowe w sprawie o czary w Toruniu w 1712 roku
 • Mikołaj Szymański (Warszawa), Poprawki do tekstu poetów polsko–łacińskich — Część II

PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

 • Wstęp do przekładu Przeciw Amorowi i Lekarstwa na miłość Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, Krzysztof Rzepkowski (Warszawa)
 • Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Przeciw Amorowi (Cinthia XXIII), przełożyła Anna Magdziarz (Warszawa), przypisami opatrzył Krzysztof Rzepkowski (Warszawa)
 • Eneasz Sylwiusz Piccolomini, Lekarstwo na miłość (De remedio amoris). List do Hipolita z Mediolanu, przełożył i przypisami opatrzył Krzysztof Rzepkowski (Warszawa)

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Andrzej Wyrobisz (Warszawa), „Wiek złoty” czy kryzys? Florencja w XV wieku i działalność Savonaroli (uwagi dyskusyjne na temat demagogii)

RECENZJE I NOTY

 • Pius II, Pamiętniki, z wydania krytycznego Adriana van Heck przełożył bp Julian Wojtkowski (Krzysztof R. Prokop)
 • Rita Mazzei, La trama nascosta. Storie di mercanti e altro (secoli XV–XVII) (Wojciech Tygielski)
 • Jan Zbigniew Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku (Margarita Korzo)
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. Justyna Dąbkowska–Kujko (Marta Wojtkowska–Maksymik)
 • Margarita Korzo, Ukrainskaja i belorusskaja katecheticzeskaja tradicja konca XVI–XVIII wiekow: stanowlenie, ewolucja i probliema zaimstwowanij (Jacek Głażewski)
 • István György Tóth, Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe (Andrzej Wyczański)
 • Jakub VI Stuart Król Szkocji, BAΣΙΛΙΚΟΝ ΔΩRΟΝ albo wskazówki jego królewskiej Mości dla swego ukochanego syna Henryka, Księcia, wstęp, tłumaczenie i opracowanie Mariusz Misztal (Anna Kalinowska)
 • Włodzimierz Olszaniec, Nowe czasopismo o tematyce renesansowej

IN MEMORIAM

 • Wspomnienie o profesorze Janie Czerkawskim (1939–2007) — bardzo osobiste (Juliusz Domański)
 • Craig Hugh Smyth (1916–2007). Wspomnienie (Adam Manikowski, Piotr Salwa, Lech Szczucki)

AUTORZY TOMU

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności