Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Zasady cytowania

Opisy bibliograficzne:

  1. Archiwalia: nazwa archiwum, nazwa zespołu, sygnatura.
  2. Książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, strony.
  3. Artykuły w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt, strony.
  4. Serie wydawnicze: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony.
  5. Prace zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), [w:], tytuł opracowania zbiorowego (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności