Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LII (2008)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Janusz Tazbir (Warszawa), Bracia polscy w Zabłudowie i Dojlidach. Z dziejów arianizmu na Podlasiu
 • Mirosława Hanusiewicz–Lavallee (Lublin), Tragedia rozumu i pobożności. Iephthes Buchanana–Zawickiego
 • Małgorzata Grzegorzewska (Warszawa), Smak i zapach świętości. Zmysłowa mistyka Richarda Crashawa (1613?–1649)
 • Maria Barłowska (Katowice), Czy Hieronim Moskorzowski był poetą?
 • Łucja Kozubowska–Puławska (Warszawa), Objawienie anielskie w poreformacyjnym poemacie epickim Królowa Elfów Edmunda Spensera
 • Dariusz Krawczyk (Warszawa), Słowo i cisza w twórczości Małgorzaty Nawarskiej
 • Agnieszka Gajewska (Warszawa), Angielskie aktorki po Restauracji Stuartów
 • Joanna Pietrzak–Thébault (Warszawa), Miłość w czasach Soboru. Alegoryczne klucze lektury Orlanda szalonego
 • Marek Smoluk (Zielona Góra), Humaniści angielscy w służbie Henryka VIII w okresie sporu o unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Włodzimierz Olszaniec (Warszawa), czy istniała Akademia Platońska we Florencji?

PRZEKŁADY

 • Lorenzo Valla, Rzekoma, sfałszowana Donacja Konstantyna, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Konrad Kokoszkiewicz (Warszawa)

 

MATERIAŁY

 • Testament Jana Piaskowskiego, miecznika łęczyckiego i podżupka wielickiego, opracowali Waldemar Kowalski, Mariusz Lubczyński (Kielce)
 • Korespondencja Stanisława Kota z Jaroslavem Bidlo, opracowali Piotr Biliński (Kielce) i Marek Ďurčanskẏ (Praga)

RECENZJE

 • Thomas Gilbhard, Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller 1929–1999 (Włodzimierz Olszaniec)
 • Il Rinascimento italiano e l’Europa, t. I–IV (Jan Ślaski)
 • Kultura Vosroshdenia. Enciklopedia, t. I (A–K) (Piotr Salwa)
 • „Istoria literatury Italii”, t. I: Srednije wieka, t. II: Vosroshdenie, kn. I: Vek Gumanisma (Halina Manikowska)
 • Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin (Paweł Stępień)
 • Czy koniecznie „nudna, mało urozmaicona, niezrozumiała, całkowicie obca...”? Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej (Marta M. Kacprzak)
 • Walter S. Gibson, Pieter Bruegel and the Art of Laughter (Barbara Kamińska)
 • Johann Friedrich I. — der lutherische Kurfürst (Maciej Ptaszyński)
 • Igor Kąkolewski, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia (Wojciech Tygielski)
 • Stanisław Bylina, Hussitica — studia (Jakub Wysmułek)
 • Anna Laura Puliafito Bleuel, Comica pazzia. Vicissitudine e destini umani nel „Candelaio” di Giordano Bruno (Anna Gallewicz)
 • Amedeo Quondam, La conversazione. Un modello italiano (Marta Wojtkowska–Maksymik)
 • Nullo Minissi, Europejski Czarnolas. Poezja łacińska Jana Kochanowskiego. La poesia latina di Jan Kochanowski (Magdalena Piskała)
 • Humanistyczne Żywoty Filozofów Starożytnych, „Biblioteka Renesansowa”, t. 1 (Mikołaj Antczak)

AUTORZY TOMU

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności