Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Recenzenci współpracujący z czasopismem

Recenzenci w latach 2017-2021:

Bartosz Awianowicz, Maria Barłowska, Grzegorz Błaszczyk, Konrad Bobiatyński, Almut Bues, Elwira Buszewicz, Marianna Czapnik, Maciej Eder, Paweł Gancarczyk, Mona Garloff, Henryk Gmiterek, Magdalena Górska, Radosław Grześkowiak, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Steffen Huber, Grażyna Jurkowlaniec, Andrzej Karpiński, Justyna Kiliańczyk-Zięba, Edmund Kizik, Tamás Kruppa, Jakub Koryl, Margarita Korzo, Waldemar Kowalski, Paweł Kras, Roman Krzywy, Karolina Kumor, Valentina Lepri, Howard Louthan, Katarzyna Meller, Angelika Modlińska-Piekarz, Julia Możdżeń, Włodzimierz Olszaniec, Edward Opaliński, Wiesław Pawlak, Dainora Pociūtė, Jörg Schulte, Marek Słoń, Paweł Stępień, Mikołaj Szymański, Grażyna Urban-Godziek, Marzena Walińska, Gabriela Wąs, Jakub Węglorz, Izabela Winiarska Górska, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Włodarski, Joachim Zdrenka, Anna Ziemlewska, Sławomira Żerańska-Kominek

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności