Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LVII (2013)

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Anna Kalinowska (Warszawa), Rzeczpospolita Obojga Narodów we wczesnych angielskich publikacjach prasowych (1620-1642)
 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), Polska tolerancja czy początki oświecenia? Jonasz Szlichtyng (1592-1661) jako teolog „drugiej reformacji”
 • Karsten Holste (Halle-Wittenberg), Konkurencyjne koncepcje przestrzeni. Różnorodność wyznaniowych i politycznych geografii w niemieckojęzycznej publicystyce z czasu tumultu toruńskiego w 1724 roku

DYSKUSJE i PROPOZYCJE

 • Urszula Augustyniak (Warszawa), Antyklerykalizm szlachecki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako problem badawczy
 • Kazimierz Bem (Marlborough, MA), Ustroje kościołów ewangelicko-reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku
 • Janusz Ziembiński (Katowice), Manu propria. Wpis Olbrychta Karmanowskiego do Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego

PRZEKŁADY z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

 • Erazm z Rotterdamu, List do Jodoka Jonasa (Ep. 1211), przełożyła i przypisami opatrzyła Małgorzata Pęgier

ARTYKUŁY RECENZYJNE

 • Marta M. Kacprzak (Warszawa), Mikołaj Rej między katolicką parafią a księgozbiorem ewangelika (na marginesie książki Pawła Stępnia Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja)
 • Wojciech Kriegseisen (Warszawa), O pożytku z ujęć porównawczych. W związku z książką Damiena Tricoire, Mit Gott rechnen. Katholische Reform und politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen‑Litauen

RECENZJE

 • Roman Sosnowski, con la collaborazione di jadwiga Miszalska e Magdalena Bartkowiak-Lerch, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XIII‑XVI), Jadwiga Miszalska, con la collaborazione di Roman Sosnowski e Magdalena Bartkowiak-Lerch, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XVII‑XIX) (Katarzyna Dybeł)
 • Konrad Kuczara, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585‑1621)(Tomasz Kempa)
 • Odpowiedź Konrada Kuczary na recenzję T. Kempy książki Grecy w Kościołach Wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621)
 • Krzysztof Koehler, Boży Podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze (Iwo Hryniewicz)
 • Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia (Piotr Paluchowski)

KRONIKA

 • XXV Międzynarodowa Konferencja Pio II e l’epistolografia del Rinascimento (Chianciano-Terme – Pienza, 18-20 lipca 2013 r.) (Jean‑Louis Charlet)

AUTORZY TOMU

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności