Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom XLV (2001)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

 • Jan Miernowski (Madison Wisc.-Warszawa), Miłosny czworokąt i inne formy estetyzacji wiedzy w poezji francuskiego Renesansu.
 • Juliusz Domański (Warszawa), De bonarum litterarum in theologiam reditu. Mikołaja Gerbela przedmowa do wydania Enchiridionu Erazma z 1515 roku.
 • Paweł Rutkowski (Warszawa), Polityczne korzenie Utopii Tomasza Morusa.
 • Anna Gallewicz (Warszawa), Urbino i Prądnik: dwa dwory, dwa światy.
 • Ewa Jolanta Głębicka (Warszawa), Castus Ioseph Szymona Szymonowica.
 • Lucyna Juśkiewicz (Warszawa), Ars memoriae w filozofii Giordana Bruna.
 • Danilo Facca (Warszawa), Bartłomiej Keckermann (1572-1609): teologia reformacji i logika.
 • Zygmunt Szultka (Słupsk), Likwidacja kultu religijnego na świętej Górze oraz przebudowa stosunków kościelnych w Polanowie i okolicy.
 • Paweł Fijałkowski (Sochaczew), Polska wspólnota ewangelicko-reformowana w Królewcu.
 • Teresa Banasiowa (Bytom), Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni -- M. K. Sarbiewski oraz anonimowy autor Poetyki praktycznej (1548) o tragedii i istocie tragiczności.
 • Adam Manikowski (Warszawa), Molte parole pochi fatti -- poca caccia e molti cacciatori. Papiestwo i "system włoski" w XVII wieku.

MATERIAŁY

 • Wacław Urban (Kraków), Ludy ugrofińskie w najstarszej etnografii świata.
 • Henryk Świderski (Warszawa), Jak nazywał się Grzegorz Knapiusz?
 • Natalia Śliż (Grodno), Nieznany testament Piotra Kochlewskiego.
 • Henryk Damian Wojtyska CP (Olsztyn), Podróż chudopachołka z Rzymu do Opola w roku 1661.

PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

 • Leonarda Bruniego dziełko O ustroju politycznym Florencji (przełożył Włodzimierz Olszaniec).

POLEMIKI

 • Edmund Kizik (Gdańsk), O pogrzebach w miastach hanzeatyckich (w związku z recenzją Andrzeja Karpińskiego).
 • Tomasz Kempa (Toruń), Spór o Radziwiłła "Sierotkę" (w związku z recenzją Urszuli Augustyniak).
 • Urszula Augustyniak (Warszawa), O Radziwiłła "Sierotkę" spór mniemany.

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

 • Danuta Quirini-Popławska (Kraków), Kupcy włoscy w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Jan Miernowski, Piękne banialuki ku najlepszej prawdzie wyłożone (Piotr Salwa).
 • Piotr Salwa, Historie zmyślone -- historie prawdziwe. Ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej (Maciej Abramowicz).
 • Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini an anno 1551 ad annum 1565 (Jan Ślaski).
 • Stavovsky odboj roku 1547. Prvni krize habsburske monarchie (Marceli Kosman).
 • Jan Łaski 1499-1560. W pięćsetlecie urodzin (Jan Pirożyński).
 • Andreas Dudithius, Epistulae (Ewa Dubas-Urwanowicz).
 • Guido Oldrini, La disputa del metodo nel Rinascimento. Indagini su Ramo e sul ramismo (Danilo Facca).
 • Valerio Marchetti, I simulacri delle parole e il lavoro dell'eresia. Ricerca sulle origini del socinianesimo (Claudio Madonia).
 • Zbigniew Bela, Alexego Pedemontana Tajemnice (Albert Gorzkowski).
 • Wojciech Tygielski, Dyplomacja -- informacja -- propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r. (Henryk Damian Wojtyska).
 • Janusz Hochleitner, Religijno potrydencka na Warmii (1551-1655) (Edmund Kizik).
 • Kulturū sankirtos (Marceli Kosman).
 • Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti. Le false Istruzioni segrete (Janusz Tazbir).
 • Jerzy Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. (Marceli Kosman).
 • Dariusz Kupisz, Zbigniew Gorajski (1596-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku (Urszula Augustyniak).
 • Jean Bérenger, Tolerance où paix de religion en Europe Centrale (1415-1792) (Andrzej Wyczański).
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku (Paweł Stępień).
 • Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 (Marceli Kosman).
 • Acta Comeniana. Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit (Danilo Facca).
 • Francesco Ingoli, Relazione delle Quattro Parti del Mondo (Teresa Chynczewska-Hennel).
 • Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998 (Jan Pirożyński).
 • Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty Gdańsk -- Prusy Królewskie -- Rzeczpospolita (Tadeusz Bieńkowski).

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

 • George Huntston Williams (1914-2000) (Lech Szczucki).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności