Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

e-ISSN 2450-8349   |   p-ISSN 0029-8514

"Odrodzenie i Reformacja w Polsce" jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Publikowane w periodyku artykuły dotyczą głównie renesansu i baroku polskiego a także europejskiego oraz szeroko pojętej reformacji (od jej początków na ziemiach polskich po wiek XVII). Profil wydawniczy obejmuje kulturę literacką i artystyczną, religijność i duchowość. Ponadto w czasopiśmie ukazują się edycje i tłumaczenia z języków klasycznych (głównie niewielkich dzieł z okresu XV-XVII wieku), a także recenzje książek, związanych tematycznie z profilem pisma.

W ostatnich latach Studia realizowały: 5-letni projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wydając co roku dodatkowy numer anglojęzyczny, a także program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” oraz program „Index Plus” w ramach finansowania MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych” 

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, filozofia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki i włoski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności