Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom XLIX (2005)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

 • Janusz Małłek (Toruń), Polska wobec luteranizacji Prus
 • Darius Petkunas (Klaipeda), Wilno 1585 Colloquium -- Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania
 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), Pietas i sapientia? Wykształcenie pastorów w księstwach zachodniopomorskich w latach 1560-1618
 • Kazimierz Bem (Amsterdam), Holenderski Kościół reformowany w XVI i XVII wieku. Struktura, organizacja, problemy
 • Michael Ostling (Toronto), Konstytucja 1543 r. i początki procesów o czary w Polsce
 • Andrzej Wyczański (Warszawa), Zły los Zosi Kotówny (1544) (mikrohistoria)
 • Małgorzata Pilaszek (Warszawa), Apelacje w polskich procesach czarownic (XVII-XVIII w.)
 • Paweł Rutkowski (Warszawa), Świat przestępczy elżbietańskiego Londynu: reportaże kryminalne Roberta Greene'a
 • Joanna Dimke-Kamola (Poznań), Między harmonią a konfuzją. Refleksje Torquata Tassa o poemacie i człowieku
 • Krzysztof Gajdka (Lublin), Płatnik z pustą skrzynią. Nowe szczegóły na temat Olbrychta Karmanowskiego

MATERIAŁY

 • Wacław Urban (Kraków), Czary i mandragora w Tymbarku
 • Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, tłum. Robert Sawa (Lublin), opracowanie i wstęp Dariusz Chemperek (Lublin)
 • Janusz Tazbir (Warszawa), Sute posiłki paniczów przy mieszczańskim stole
 • Krzysztof R. Prokop (Kraków-Gliwice), Polonika w rzymskim Protocollo Consecrationum Episcoporum et Alia 1565-1662 z Archiwum Watykańskiego

PRZEKŁADY

 • Żywoty Dantego i Petrarki Leonarda Bruniego Aretino, przełożył Włodzimierz Olszaniec (Warszawa)

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

 • Francesco Sberlati, L'ambiguo primato. L'Europa e il Rinascimento italiano (Piotr Salwa, Warszawa)

  Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej (Janusz Tazbir, Warszawa)

  Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570-1653, opracowana przez Ludwika Grzebienia SJ i Jacka Wiesiołowskiego (Janusz Tazbir, Warszawa)

  Hanna Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII (Irena Kadulska, Gdańsk)

  Eva Vigh, Barocco etico-retorico nella letteratura italiana (Piotr Salwa, Warszawa)

  Joanna Partyka, "Żona wyćwiczona". Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (Teresa Chynczewska-Hennel, Warszawa)

  Marzena Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
  wobec wyznań reformacyjnych (Janusz Tazbir, Warszawa)

  Jan Stradomski, Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej (Konrad Kuczara, Warszawa)

  Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665), opracował i wydał Wacław Uruszczak
  przy współpracy Ireny Dwornickiej (Jacek Wijaczka, Toruń)

  Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617,
  przekład i opracowanie Krzysztof Gołda (Krzysztof R. Prokop, Kraków-Gliwice)

  Teodor Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678, z rękopisu odczytał,
  wstępem i komentarzami opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger (Hanna Dziechcińska, Warszawa)

  Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (Dominika Burdzy, Lublin)

  Bibliographia sociniana. A bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism ,
  compiled by Philip Knijff & Sibbe Jan Visser, edited by Piet Visser (Lech Szczucki, Warszawa)

KRONIKA

 • Konferencja »Faustus Socinus and His Heritage« (Tadeusz L. Smoliński, Warszawa)

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

 • Janusz Pirożyński (Henryk Bułhak, Warszawa)
 • Eugenio Garin (Lech Szczucki, Warszawa)
 • Janusz Pelc (Adam Karpiński, Warszawa)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności