Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LVI (2012)

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Anna Grześkowiak–Krwawicz (Warszawa), Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans
 • Mirosława Hanusiewicz–Lavallee (Lublin), Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej, czyli polski głos w sporze o męczeństwo
 • Janusz Ziembiński (Katowice), „Łódź wiary prawdziwej”. Wyznaniowe oblicze Pieśni pokutnych Olbrychta Karmanowskiego
 • Tomasz Lawenda (Lublin), Ironia, tragizm i tajemnica Boga w dramacie biblijnym Jephtes George’a Buchanana — Jana Zawickiego
 • Mariola Jarczykowa (Katowice), Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego
 • Dawid Nowakowski (Łódź), Hermetyczna wizja zbawienia. Lodovico Lazzarelli (1447–1500) na tle kultury włoskiego odrodzenia

MATERIAŁY

 • Wioletta Pawlikowska–Butterwick (Poznań), Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI w.
 • Margarita A. Korzo (Moskwa), Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), O ustroju kościoła. Uwagi na marginesie edycji Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637
 • Dariusz Chemperek (Lublin), Malachitowa antologia. Refleksje edytorskie o antologii poezji XVI–XVIII wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle zbiorów polskojęzycznej poezji dawnej

RECENZJE

 • Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, red. nauk. Alina Nowicka–Jeżowa (Anna Nowicka–Struska, Urszula Kowalczuk)
 • Jerzy J. Kolarzowski, Idea praw jednostki w pismach braci polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka (Maciej Ptaszyński)
 • Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku (Elżbieta Zwolińska)
 • Donato Giannotti, Della Repubblica fiorentina, a cura di Théa Stella Picquet (Marta Wojtkowska–Maksymik)
 • Magda Teter, Sinners on trial. Jews and sacrilege after the Reformation (Wojciech Kriegseisen)
 • Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia (Janusz Małłek)
 • Budowanie mostów. Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oświecenia (Janusz Małłek)

LIST DO REDAKCJI

KRONIKA

 • Międzynarodowa Konferencja Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento (Chianciano Terme — Pienza, 19–21 lipca 2012) (Jean–Louis Charlet)

IN MEMORIAM

 • Adam Karpiński (1952–2011) (Mirosława Hanusiewicz–Lavallee)

AUTORZY TOMU

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności