Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LVIII (2014)

Spis treści

Artykuły

 • Szymon Brzeziński, Ostatni „król przyrodzony”. Jan Zygmunt Zapolya w literaturze siedmiogrodzkiej lat siedemdziesiątych wieku XVI
 • Jaśmina Korczak‑Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce
 • Urszula Augustyniak, „Wolę mieć religionem frigidam niż nullam”. Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec rekatolicyzacji i zmiany systemu rządów w Rzeczypospolitej za Zygmunta III Wazy
 • Mariola Jarczykowa, Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone

Materiały

 • Arkadiusz Wagner, Wolumin z księgozbioru Mikołaja Korycińskiego z rękopiśmiennym fragmentem tekstu Filipa Melanchtona
 • Małgorzata Pęgier, Zjawiska niezwykłe i nadprzyrodzone w Kronice Stefana Ranatowicza (1617‑94) oraz ich rola w spojrzeniu na historię

Polemiki i dyskusje

 • Maciej Ptaszyński, O znakach kościoła i ich znaczeniu. Polemika z Kazimierzem Bemem

Artykuły recenzyjne

 • Maciej Ptaszyński, „Grzeczny dysydent”? O pracy Dariusza M. Bryćko, The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681). A Study in the History and Theology of the Polish‑Lithuanian Reformation
 • Mariusz Dobkowski, Średniowiecze bez katarów? Najważniejsze nurty w bieżącej dyskusji na temat dysydencji katarskiej

Recenzje i omówienia

 • Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Össel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500‑1721 (Wojciech Kriegseisen)
 • Reden und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive (Wojciech Kriegseisen)
 • Thomas Frenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart; Jan Węcowski, Słownik skrótów łacińskich (Krzysztof R. Prokop)
 • Maria Maślanka‑Soro, Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit (Jolanta Dygul)
 • Małgorzata Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej (Krzysztof R. Prokop)
 • Mirosław Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI‑XVIII w.) (Marta Wojtkowska‑Maksymik)
 • Kazimierz Bem, Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku (Andrzej Borowski)
 • Amos Komenský, Opera omnia (Henryk Gmiterek)
 • Przemysław Piotr Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587‑1618 (Henryk Wisner)
 • Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581‑1776) (Barbara Przybyszewska‑Jarmińska)
 • Piotr Michalik, Stosunki polityczno‑wyznaniowe w XVII‑wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii (Piotr Robak)
 • Christians and the Non‑Christian Other (Krzysztof Bielecki)
 • „Archiv für Reformationsgeschichte” (Jaśmina Korczak‑Siedlecka, Kamil Suchecki)
 • „Rinascimento”, Seconda Serie, t. LII, 2012 (Danilo Facca)
 • „The Hungarian Historical Review” (Szymon Brzeziński)

Kronika

 • The Renaissance Society of America Annual Meeting (New York City, 27‑29 marca 2014 r.) (Valentina Lepri)
 • XXVII Międzynarodowy Kongres Comicoe tragico nella vita del
  Rinascimento (Chianciano Terme – Pienza,17‑19 lipca 2014 r.) (Jean‑Louis Charlet)
 • International RefoRC Colloquium Reformed Majorities and Minorities: Confessional Boundaries and Contested Identities (Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, 22‑24 września 2014 r.) (Michał Choptiany)
 • Underground and Across the Channel. Wydawnictwa i publikacje drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Pałac biskupa Erazma Ciołka, 24‑26 września 2014 r.) (Jolanta Rzegocka)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności