Redakcja

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen - redaktor naczelny
(Instytut Historii PAN)

prof. dr hab. Urszula Augustyniak
(Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. IFIS PAN Danilo Facca
(Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

dr Anna Horeczy - sekretarz redakcji
(Instytut Historii PAN)

dr hab. Maciej Ptaszyński
(Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Piotr Salwa
(Warszawa)

dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk
(Instytut Historii PAN)

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik - redakcja językowa i adiustacja
(Uniwersytet Warszawski)