Tom XLV (2001)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Jan Miernowski (Madison Wisc.-Warszawa), Miłosny czworokąt i inne formy estetyzacji wiedzy w poezji francuskiego Renesansu.

Juliusz Domański (Warszawa), De bonarum litterarum in theologiam reditu. Mikołaja Gerbela przedmowa do wydania Enchiridionu Erazma z 1515 roku.

Paweł Rutkowski (Warszawa), Polityczne korzenie Utopii Tomasza Morusa.

Anna Gallewicz (Warszawa), Urbino i Prądnik: dwa dwory, dwa światy.

Ewa Jolanta Głębicka (Warszawa), Castus Ioseph Szymona Szymonowica.

Lucyna Juśkiewicz (Warszawa), Ars memoriae w filozofii Giordana Bruna.

Danilo Facca (Warszawa), Bartłomiej Keckermann (1572-1609): teologia reformacji i logika.

Zygmunt Szultka (Słupsk), Likwidacja kultu religijnego na świętej Górze oraz przebudowa stosunków kościelnych w Polanowie i okolicy.

Paweł Fijałkowski (Sochaczew), Polska wspólnota ewangelicko-reformowana w Królewcu.

Teresa Banasiowa (Bytom), Jezuiccy teoretycy siedemnastowieczni -- M. K. Sarbiewski oraz anonimowy autor Poetyki praktycznej (1548) o tragedii i istocie tragiczności.

Adam Manikowski (Warszawa), Molte parole pochi fatti -- poca caccia e molti cacciatori. Papiestwo i "system włoski" w XVII wieku.

MATERIAŁY

Wacław Urban (Kraków), Ludy ugrofińskie w najstarszej etnografii świata.

Henryk Świderski (Warszawa), Jak nazywał się Grzegorz Knapiusz?

Natalia Śliż (Grodno), Nieznany testament Piotra Kochlewskiego.

Henryk Damian Wojtyska CP (Olsztyn), Podróż chudopachołka z Rzymu do Opola w roku 1661.

PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

Leonarda Bruniego dziełko O ustroju politycznym Florencji (przełożył Włodzimierz Olszaniec).

POLEMIKI

Edmund Kizik (Gdańsk), O pogrzebach w miastach hanzeatyckich (w związku z recenzją Andrzeja Karpińskiego).

Tomasz Kempa (Toruń), Spór o Radziwiłła "Sierotkę" (w związku z recenzją Urszuli Augustyniak).

Urszula Augustyniak (Warszawa), O Radziwiłła "Sierotkę" spór mniemany.

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

Danuta Quirini-Popławska (Kraków), Kupcy włoscy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jan Miernowski, Piękne banialuki ku najlepszej prawdzie wyłożone (Piotr Salwa).

Piotr Salwa, Historie zmyślone -- historie prawdziwe. Ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej (Maciej Abramowicz).

Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini an anno 1551 ad annum 1565 (Jan Ślaski).

Stavovsky odboj roku 1547. Prvni krize habsburske monarchie (Marceli Kosman).

Jan Łaski 1499-1560. W pięćsetlecie urodzin (Jan Pirożyński).

Andreas Dudithius, Epistulae (Ewa Dubas-Urwanowicz).

Guido Oldrini, La disputa del metodo nel Rinascimento. Indagini su Ramo e sul ramismo (Danilo Facca).

Valerio Marchetti, I simulacri delle parole e il lavoro dell'eresia. Ricerca sulle origini del socinianesimo (Claudio Madonia).

Zbigniew Bela, Alexego Pedemontana Tajemnice (Albert Gorzkowski).

Wojciech Tygielski, Dyplomacja -- informacja -- propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r. (Henryk Damian Wojtyska).

Janusz Hochleitner, Religijno potrydencka na Warmii (1551-1655) (Edmund Kizik).

Kulturū sankirtos (Marceli Kosman).

Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti. Le false Istruzioni segrete (Janusz Tazbir).

Jerzy Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. (Marceli Kosman).

Dariusz Kupisz, Zbigniew Gorajski (1596-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku (Urszula Augustyniak).

Jean Bérenger, Tolerance où paix de religion en Europe Centrale (1415-1792) (Andrzej Wyczański).

Alina Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku (Paweł Stępień).

Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 (Marceli Kosman).

Acta Comeniana. Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit (Danilo Facca).

Francesco Ingoli, Relazione delle Quattro Parti del Mondo (Teresa Chynczewska-Hennel).

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998 (Jan Pirożyński).

Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty Gdańsk -- Prusy Królewskie -- Rzeczpospolita (Tadeusz Bieńkowski).

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

George Huntston Williams (1914-2000) (Lech Szczucki).