Tom LIX (2015)

p007 0 00 01Spis treści

 

ARTYKUŁY

p007 0 00 01

Michał Bajer, „Słowa moich ust będą, ale Greków chcenie”. Reprezentacja poselstwa w III akcie Troas Łukasza Górnickiego

p007 0 00 01

Paulina Nicko-Stępień, Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593. Studium Mt 16, 13-20

p007 0 00 01

Valentina Lepri, Hic liber libenter legitur in Polonia. Mapping the popularity of the Zodiacus vitae in Poland between the sixteenth and seventeenth centuries         

p007 0 00 01

Dawid Machaj, Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie ­Krakowskim w XVI i XVII w.

p007 0 00 01

Wojciech Ryczek, Niebezpieczna dziedzina. Bartłomiej Keckermann o historii i historiografii

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01

Karol Łopatecki, Twórczość wojskowa Albrechta Hohenzollerna. Uwagi nad trzema manuskryptami przypisanymi w latach 2009-2014 Albrechtowi Hohenzollernowi

p007 0 00 01

Dávid Molnár, Three letters from the early period of Walenty Radecke’s activity in Transylvania

p007 0 00 01

Ádám Szabó, On the relationship between the Antitrinitarians in Poland and in Nürnberg: a letter addressed to Ernst Soner

p007 0 00 01

Maciej Zdanek, Dzieło naukowe i bibliografia prac Leszka Hajdukiewicza 

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

p007 0 00 01

Kazimierz Bem, O znakach, ścięgnach i ustrojach kościelnych oraz o różnicach prawdziwych i mniemanych – w odpowiedzi Maciejowi Ptaszyńskiemu          

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01

Wojciech Kriegseisen, Kłopoty z paradygmatem. Uwagi w związku z dwiema pracami na temat katolickiej konfesjonalizacji: Robert Kozyrski, Duchowieństwo, kościoły, religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, Towarzystwo Naukowe KUL; Jerzy Gorzelik, Rezydencja – klasztor – miasto. Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji, Gliwice 2014, Muzeum w Gliwicach

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

p007 0 00 01

Olaf Kwapis, Do Rzymu! Sztuka i wielkie jubileusze (1300-1575) (Anna Horeczy)

p007 0 00 01

Stanisław Bylina, Rewolucja husycka, t. 1: Przedświt i pierwsze lata; t. 2: Czas chwały i czas zmierzchu (Paweł Kras)

p007 0 00 01

Polish Culture in the Renaissance. Studies in the Arts, Humanism and Political Thought (Luigi Marinelli)

p007 0 00 01

Estera Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego (Maria Chodyko)

p007 0 00 01

Lutheran Churches in Early Modern Europe (Kazimierz Bem)

p007 0 00 01

Linda Porter, Crown of Thistles. The Fatal Inheritance of Mary Queen of Scots (Mariusz Misztal)

p007 0 00 01

Mirosław Lenart, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej (Radosław Rusnak)           

p007 0 00 01

„Reformation & Renaissance Review”, XVII, 2015, No. 1, special issue: The Brest Bible (1563). History, Language, Culture, Theology (Michał
Choptiany)

p007 0 00 01

Urszula Augustyniak, Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (Janusz Tazbir)

p007 0 00 01

Siro Ferrone, La Commedia dell’arte. Attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo) (Jolanta Dygul)

p007 0 00 01

„Rinascimento”, Seconda Serie, LIII, 2013 (sed 2014) (Danilo Facca)

 

KRONIKA

p007 0 00 01

XXVII Convegno internazionale Viaggio e comunicazione nel Rinascimento (Chianciano Terme – Pienza, 16-18 lipca 2015 r.) (Jean-Louis Charlet)

p007 0 00 01

“Renaissance in the Borderlands. Cultures of Humanism in the Polish and Ottoman Empires” University of Warsaw, Poland, December 10-11, 2014 (Michał Połczyński)

p007 0 00 01

Spotkanie grupy badawczej „Confessio im Konflikt. Religiöse Selbst- und Fremdwahrnehmung im 17. Jahrhundert” (Rzym, 25-28 sierpnia 2015 r.) (Maciej Ptaszyński)

p007 0 00 01

Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

p007 0 00 01

Wykaz skrótów