Tom L (2006)

Od Redakcji na pięćdziesięciolecie
 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

Juliusz Domański (Warszawa), Erazmowe kłopoty z historią i biblijne na nie remedium

Jan Miernowski (Madison,Wisc.–Warszawa), Renesansowa literatura jako rytuał. Zabobony Małgorzaty z Nawarry

Jan Ślaski (Padwa), Bernardino Scardeone — pierwszy „edytor” Jana Kochanowskiego (1560)

Andrzej Wyczański (Warszawa), Próba oceny umiejętności liczenia małopolskiej komisji lustracyjnej 1564–1565

Stanisław Grzybowski (Kraków), Kultura polityczna i społeczna szlachty sandomierskiej w świetle inskrypcji nagrobnych

Jolanta Dworzaczkowa (Poznań), Konwersja na katolicyzm szlachty ewangelickiej wyznania czeskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku

Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Polski przekład XX rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis Jana Kalwina

Paulina Buchwald–Pelcowa (Warszawa), Książki, ich cenzura i rozpowszechnianie w aktach synodów wielkopolskich (1569–1632)

Henryk Wisner (Warszawa), Wyznanie w życiu politycznym i społecznym szlachty litewskiej. Czasy Zygmunta III

Wojciech Tygielski (Warszawa), Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysyłano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?

Henryk Gmiterek (Lublin), Tumult wyznaniowy w Lublinie w 1633 roku .

Urszula Augustyniak (Warszawa), Jeszcze raz w sprawie tumultu wileńskiego 1639 i jego konsekwencje

Teresa Chynczewska–Hennel (Warszawa), Najjaśniejsza o Najjaśniejszej. Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII wieku

 

DYSKUSJE I POLEMIKI

 

Adam Manikowski (Warszawa), Szansa peryferii na modernizację? Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Na marginesie pracy Wojciecha Tygielskiego

 

MATERIAŁY

 

Mikołaj Szymański (Warszawa), Poprawki do tekstów poetów polsko–łacińskich — Część I

Tomasz Ososiński (Warszawa), Nieznane epigramy Dantyszka w liście tegoż do Albrechta I księcia pruskiego

Margarita A. Korzo (Moskwa), Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku

Kazimierz Bem (Amsterdam), Jeszcze o kalwinizmie Krzysztofa Arciszewskiego (1592–1656)

 

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

 

Marceli Kosman (Poznań), „Husycki Tabor” we współczesnych badaniach i tradycji historycznej

Janusz Małlek (Toruń), Problematyka dziejowa pruskiej reformacji

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Stanisław Orzechowski: retoryka w służbie polityki

Dariusz Chemperek (Lublin), Lubelska Biblioteka Staropolska. Nowe edycje Żalów

nagrobnych Sebastiana Klonowica i Hymnów na święta Panny Najświętszej Piotra Cieklińskiego

Władysław Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach (Marceli Kosman, Poznań)

Gordon Campbell, Oxford Dictionary of the Renaissance (Lech Szczucki, Warszawa)

Mikołaj Rej, Apocalypsis (Anna Kochan, Wrocław)

Mikołaj Rej, Pieśni (Janusz T. Maciuszko, Warszawa)

Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522–1575) i jej księgozbiór (Janusz Małłek, Toruń)

Andreas Dudithius, Epistulae, pars V: 1576 (Wojciech Tygielski)

Lech Szczucki, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy (Danilo Facca, Warszawa)

Faustus Socinus, Opera omnia in duos tomos distincta (Lech Szczucki, Warszawa)

Fausto Sozzini, Rime (Lech Szczucki, Warszawa)

Faustus Socinus and His Heritage (Janusz Małłek, Toruń)

Doopsgezinde Bijdragen”, vol. 30, 2004: Socinianisme in de Nederlanden (Kazimierz Bem, Amsterdam)

Danilo Facca, Bartłomiej Keckermann i filozofia (Tadeusz L. Smoliński, Warszawa)

Magda Teter, Jews and heretics in Catholic Poland. A beleaguered church in the post–reformation era (Wojciech Kriegseisen, Warszawa)

Mariola Jarczykowa, „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego (Janusz Tazbir, Warszawa)

„Acta Comeniana”, t. 18 (XLII) (Danilo Facca, Warszawa)