Tom XLIX (2005)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Janusz Małłek (Toruń), Polska wobec luteranizacji Prus

Darius Petkunas (Klaipeda), Wilno 1585 Colloquium -- Lutheran and Reformed Discord over Sacramental Theology in Lithuania

Maciej Ptaszyński (Warszawa), Pietas i sapientia? Wykształcenie pastorów w księstwach zachodniopomorskich w latach 1560-1618

Kazimierz Bem (Amsterdam), Holenderski Kościół reformowany w XVI i XVII wieku. Struktura, organizacja, problemy

Michael Ostling (Toronto), Konstytucja 1543 r. i początki procesów o czary w Polsce

Andrzej Wyczański (Warszawa), Zły los Zosi Kotówny (1544) (mikrohistoria)

Małgorzata Pilaszek (Warszawa), Apelacje w polskich procesach czarownic (XVII-XVIII w.)

Paweł Rutkowski (Warszawa), Świat przestępczy elżbietańskiego Londynu: reportaże kryminalne Roberta Greene'a

Joanna Dimke-Kamola (Poznań), Między harmonią a konfuzją. Refleksje Torquata Tassa o poemacie i człowieku

Krzysztof Gajdka (Lublin), Płatnik z pustą skrzynią. Nowe szczegóły na temat Olbrychta Karmanowskiego

MATERIAŁY

Wacław Urban (Kraków), Czary i mandragora w Tymbarku

Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, tłum. Robert Sawa (Lublin), opracowanie i wstęp Dariusz Chemperek (Lublin)

Janusz Tazbir (Warszawa), Sute posiłki paniczów przy mieszczańskim stole

Krzysztof R. Prokop (Kraków-Gliwice), Polonika w rzymskim Protocollo Consecrationum Episcoporum et Alia 1565-1662 z Archiwum Watykańskiego

PRZEKŁADY

Żywoty Dantego i Petrarki Leonarda Bruniego Aretino, przełożył Włodzimierz Olszaniec (Warszawa)

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

Francesco Sberlati, L'ambiguo primato. L'Europa e il Rinascimento italiano (Piotr Salwa, Warszawa)

Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej (Janusz Tazbir, Warszawa)

Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570-1653, opracowana przez Ludwika Grzebienia SJ i Jacka Wiesiołowskiego (Janusz Tazbir, Warszawa)

Hanna Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII (Irena Kadulska, Gdańsk)

Eva Vigh, Barocco etico-retorico nella letteratura italiana (Piotr Salwa, Warszawa)

Joanna Partyka, "Żona wyćwiczona". Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (Teresa Chynczewska-Hennel, Warszawa)

Marzena Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
wobec wyznań reformacyjnych (Janusz Tazbir, Warszawa)

Jan Stradomski, Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej (Konrad Kuczara, Warszawa)

Acta maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665), opracował i wydał Wacław Uruszczak
przy współpracy Ireny Dwornickiej (Jacek Wijaczka, Toruń)

Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617,
przekład i opracowanie Krzysztof Gołda (Krzysztof R. Prokop, Kraków-Gliwice)

Teodor Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678, z rękopisu odczytał,
wstępem i komentarzami opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger (Hanna Dziechcińska, Warszawa)

Jerzy Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (Dominika Burdzy, Lublin)

Bibliographia sociniana. A bibliographical reference tool for the study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism ,
compiled by Philip Knijff & Sibbe Jan Visser, edited by Piet Visser (Lech Szczucki, Warszawa)

KRONIKA

Konferencja »Faustus Socinus and His Heritage« (Tadeusz L. Smoliński, Warszawa)

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Janusz Pirożyński (Henryk Bułhak, Warszawa)

Eugenio Garin (Lech Szczucki, Warszawa)

Janusz Pelc (Adam Karpiński, Warszawa)